ActionScript 3 ile Timer Kontrolü

AS3 yazanlara benden ufak bir çalışma. Timer kontrolünün yapısını örnek bir çalışma yaparak kodları açıklamalı bir şekilde yazmaya çalıştım. İşinize yarar umarım. 😉

 

 

 

 

//////////////////// RRDOLANER ////////////////////////
/////////// timer sınıfı ile saat yapımı //////////////////////
import flash.events.Event                   // kütüphaneler. mouse event için gereklidir.
import flash.events.MouseEvent;     // kütüphaneler. mouse event için gereklidir.

var timer:Timer = new Timer(1000);// burada 1 sn üret.

var hour:int=0; // saat
var minute:int=0; // dakika
var second:int=0; // saniye

timer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, onTimer); // timer sınıfının dinleyicisi
timer.start(); // timer nesnesini başlat

function onTimer(evt:TimerEvent):void // timer sınıfında gerçekleşecek olaylar
{
second++; // saniye sayma
timer_text.text = hour.toString() + ” : ” + minute.toString() + ” : ” + second.toString();
// ekrandaki timer_text adındaki text nesnesinin içerisine saat : dakika : saniye şeklinde yazılır.
if (second == 59)
{ ////istersek belirli bir şart sağlanıncada durdurabiliriz.
// timer.removeEventListener(TimerEvent.TIMER, onTimer);
minute += 1;
second = 0;

if(minute == 59)
{
hour += 1;
minute = 0;
}
}
}

setup_btn.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, setup); // istediğmiz saati setup_btn adlı butona tıklamayla ayarlamaya yarar.
function setup(e:MouseEvent):void
{
hour = int(hour_text.text); // ekranda hour_text adlı text nesnesindeki veriyi hour değişkenine aktarır.
minute = int(minute_text.text); // ekranda minute_text adlı text nesnesindeki veriyi minute değişkenine aktarır.
second = int(second_text.text); // ekranda second_text adlı text nesnesindeki veriyi second değişkenine aktarır.
}

 

Kaynak Kodunu ve Örneği Buradan İndirebilirsiniz : timer Control wtih AS3

Bir yorum bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.